srbcovid2 header image
0 %
  • Question/Code:
    Error: error (missing GET param):

Informacije i obrazac saglasnosti

Cenimo Vašu zainteresovanost za učešće u upitniku o tome kako pandemija izazvana virusom COVID-19 utiče na život ljudi. Istraživanje sprovodi međunarodni tim i potrebni su nam učesnici iz Češke, Kosova, Poljske, Srbije, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva. U upitniku ćemo Vas pitati kako doživljavate pandemiju izazvanu virusom COVID-19, o mogućim izvorima informacija vezanim za virus COVID-19, o Vašim osećanjima kada je reč o virusu COVID-19 ili manjinama, kao i demografska pitanja (npr. godine). Kada su u pitanju manjine, postavićemo Vam pitanja o Vašem iskustvu sa migrantima koji dolaze sa Bliskog istoka (npr. iz Sirije).

Takođe bismo voleli da Vam ponudimo šansu da osvojite nagradu za svoje učešće. Sumom od 20€ nagradićemo tri nasumična učesnika u Srbiji koja su oba puta popunila upitnik. Biće nam potrebna Vaša e-mail adresa kako bismo mogli da uspostavimo vezu između odgovora za vreme prvog i drugog prikupljanja podataka i kako bismo Vas kontaktirali ukoliko osvojite nagradu.

Vaše učešće će nam mnogo značiti i doprinećete razumevanju posledica koje pandemija izazvana virusom COVID-19 ima na ljude iz različitih zemalja.
Molimo Vas, pročitajte ove uslove pre nego što sto pristanete da učestvujete u anketi, što ćete učiniti štikliranjem polja DA u nastavku. Možete postaviti bilo koje pitanje pre učešća vezano za anketu tako što ćete kontaktirati istraživača (detalji u nastavku).

Uslovi
Da li moram da učestvujem?
Molimo Vas, imajte na umu da je učešće dobrovoljno. Možete odustati u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga pre nego što pošaljete svoje odgovore tako što ćete zatvoriti pretraživač. Ne postoje zdravstveni rizici koji se mogu povezati sa popunjavanjem ovog upitnika, osim onih svakodnevnih sa kojima se možete susresti u toku rada u kancelariji.

Kako će Vaši podaci biti korišćeni?
Uložićemo sve moguće napore kako bismo Vaše podatke držali bezbednim. Odmah nakon povezivanja podataka, Vaš lični identifikator biće izbrisan. Podaci će biti anonimni i čuvani u skladu sa propisima o bezbednosti. Automatski ćemo imati pristup Vašoj IP adresi, ali će ona odmah nakom prikupljanja podataka biti izbrisana. Vaši odgovori biće čuvani najmanje deset godina od trenutka publikacije ili javnog objavljivanja.

Ko će imati pristup Vašim podacima?
Istraživački tim će posedovati i koristiti Vaše odgovore (koji su anonimni) u svrhu istraživanja koje smo naveli. U skladu sa GDPR-om, istraživanje je zadatak koji izvodimo zarad javnog interesa. Voleli bismo da dobijemo Vašu dozvolu za korišćenje Vaših odgovora i u budućim istraživanjima, kao i da delimo Vaše odgovore sa ostalim istraživačima (npr. u onlajn bazi podataka).
Istraživači koji su radili na ovom projektu su: dr Tibor Žingora, dr Mišel Birtel, dr Silvi Graf, dr Martina Hrebičkova, mr David Lacko, dr Mirjana Rupar, mr Jaroslav Točik, mr Špend Voca. Istraživači su povezani sa jednom od navedenih instutucija: Češka akademija nauka, Univerzitet Grinvič, Univerzitet u Bernu, Jagelonski univerzitet, AAB koledž.

Šta ako postoji problem?
Ovaj projekat je dobio etičko odobrenje. Ako imate bilo kakve kritike vezane za bilo koji aspekt ovog projekta, molimo Vas kontaktirajte istraživača dr Mirjanu Rupar [mirjana.rupar@psu.cas.cz], koja će postarati da odgovori na Vaša pitanja. Istraživač bi trebalo da uvaži Vašu kritiku što pre i da Vam nagovesti kako planira da je reši. Možete povući svoj pristanak da se Vaši podaci koriste, čak i kada je prikupljanje podataka završeno. Za ovu svrhu će Vam biti dat lični kod kako bismo mogli da identifikujemo Vaše odgovore čak i kada su Vaši identifikatori uklonjeni iz podataka.

Imajte na umu da u ovom istraživanju možete učestvovati samo ako imate 18 ili više godina
Ukoliko ste pročitali navedene informacije, saglasni ste da učestvujete i svesni da će podaci (uključujući i bilo koji lični podatak) koje pošaljete biti obrađeni u skladu sa ovim informacijama, molimo Vas označite odgovarajuće polje da biste počeli.

Ukoliko imate kritike vezane za bilo koji aspekt ovog projekta, molimo Vas kontaktirajte istraživača dr Mirjanu Rupar